Produkter och System

Sedan starten 2002 har vi levererat ett komplett högteknologiskt produktsortiment för hela produktionsprocessen, allt från timmersortering, diametermätning till 3D-optimering. Ett digitalt system som optimerar hela produktionskedjan i ett sågverk.
Vi brinner för att ta fram anpassade lösningar som automatiserar och effektiviserar våra kunders verksamhet.

I navigeringen till vänster kan du läsa mer om våra olika produktgrupper.