Styrsystem

 

Milltech  har utvecklat smarta styrsystem i mer än 20 år, och vi har varit en viktig del i utvecklingen mot det alltmer automatiserade sågverket. I våra styrsystem säkerställs hög kvalitet i sågverksprocessen genom kunskap från 100 000-tals mätningar och parametrar för att med precision optimera processens alla moment. Smart automatisering kombinerat med operatörens erfarenheter används för att optimera sågverkets hela produktion.

För maximal flexibilitet och enklare integration bygger vi själva våra styrskåp i vår anläggning i Växjö.

I alla år har vi använt Schneider styrsystem i våra leveranser. Våra kontaktorställverk byggs även de med komponenter från Schneider. Under 2020 kommer vi att komplettera våra styrsystem med ytterligare ett fabrikat, Beckhoff. Detta ger oss tillgång till EtherCat bussen, som höjer hastigheten i signalflödet.

VIll du veta mer om våra Styrsystem?