Fulloptimering med 3D

 

Optimering av stockarna är grunden för effektiv sönderdelning. Genom vårt samarbete med välrenommerade MPM från Vancouver, Kanada, kan vi erbjuda marknadens förmodligen mest avancerade system där det användarvänliga interfacet möjliggör att man snabbt och enkelt kommer igång med systemet fullt ut.

Systemet finns installerat i hundratals anläggningar över hela världen och kan idag fulloptimera Helstam, Stock, Block och Bräder. Optimeringen tar hänsyn dels till stockens verkliga form och till de mekaniska begränsningar som sönderdelningsmaskinerna har.

Vill du veta mer om Fulloptimering med 3D?