Fulloptimering med 3D - MillOptimizer

 

Optimering av stockarna är grunden för effektiv sönderdelning. Vi kan erbjuda marknadens förmodligen mest avancerade system där det användarvänliga interfacet möjliggör att man snabbt och enkelt kommer igång med systemet fullt ut, MillOptimizer.

MillOptimizer, vår egen optimeringslösning, finns idag installerat vid en handfull anläggningar. Systemet har utvecklats under 2023, och fungerar mycket väl. MillOptimizer kan idag fulloptimera Helstam, Stock, Block och Bräder. Optimeringen tar hänsyn dels till stockens verkliga form och till de mekaniska begränsningar som sönderdelningsmaskinerna har.

Vill du veta mer om MillOptimizer?