MPM, Vancouver

Vår leverantör av optimeringssystem för timmersorteringar, såglinjer och virkessorteringar. Dom har sitt kontor i Vancouver BC, Kanada och ligger 9 timmer efter Sverige i tid.

MPM började utvecklingen av 3D-optimering för stock 1990, Första installationen i Sverige var SCA Munksund 1998. Sedan dess har Milltech ett 70-tal optimeringar installerats över hela världen från Sibirien till Fiji, Norge till Sydamerika.

Kontakt
Kontaktpersoner för Milltech anläggningar är främst Rob Danzer och Rudy Kominek.
Läs mer på 
www.mpmeng.com

Tel: +1 604 574 1397